اگر هنگام ثبت سفارش، روش پرداخت انتقال کارت به کارت را انتخاب کرده اید، اطلاعات پرداخت خود را توسط فرم زیر برای ما ارسال کنید تا ثبت سفارش شما تکمیل شود.

    برای ارسال اطلاعات پرداخت میتوانید از یکی از دو روش زیر استفاده کنید.

    روش اول:

    روش دوم: